¿Cómo? Espanjan kielen haastavat kohdat

Jokaisessa vieraassa kielessä on omat hienoutensa, jotka tuottavat päänvaivaa sekä uusille että kokeneille opiskelijoille. Haastavia asioita löytyy myös kauniista espanjan kielestä. Tässä muutama seikka, joihin kannattaa kiinnittää espanjan opinnoissa huomiota!

1. Artikkelien käyttö

Toisin kuin suomen kielessä, espanjan kielessä substantiivien kanssa käytetään artikkeleita. Artikkeleita käytetään myös esimerkiksi englannissa ja ruotsissa, joten artikkeleiden käyttö on monelle tuttua toisen vieraan kielen kautta.

Espanjassa käytetään epämääräisiä (un, unos / una, unas) ja määräisiä artikkeleita (el, los / la, las). Käytettävä muoto määräytyy sanan suvun ja luvun mukaan. Vain poikkeustapauksissa artikkelia ei tarvitse kielioppisääntöjen mukaan käyttää lainkaan.

Koska suomen kielessä artikkeleita ei käytetä, niiden käyttäminen saattaa suomalaiselta espanjan opiskelijalta silloin tällöin unohtua. Älä kuitenkaan murehdi, jos joskus unohdat artikkelin sanan edestä puheessa tai tekstissä; viesti menee varmasti perille ilmankin.

Online-kurssit aikuisille

________________________

2. Substantiiveilla on suku

Espanjan kielessä substantiiveilla on suomesta poiketen suku: sanat ovat joko maskuliineja tai feminiinejä. Sanan suku vaikuttaa siihen, mitä artikkelia sen kanssa käytetään. Sanaan liittyvä adjektiivi taipuu myös substantiivin suvun ja luvun mukaan.

Esimerkkinä un caballo blanco, los caballos blancos (valkoinen hevonen, valkoiset hevoset), mutta una casa blanca, las casas blancas (valkoinen talo, valkoiset talot). Hevosta tarkoittava sana caballo on espanjan kielessä maskuliini ja taloa tarkoittava casa taas on feminiini.

Sanojen suku on suurimmassa osassa tapauksia pääteltävissä: hyvä perussääntö on, että o-loppuiset sanat ovat usein maskuliineja ja a-loppuiset feminiinejä. Poikkeuksia tähänkin sääntöön kuitenkin löytyy: esimerkiksi la mano (käsi), la radio (radio), el día (päivä), el mapa (kartta).

On myös muita päätteitä, joiden avulla sanan suvun voi mahdollisesti päätellä. Kuten artikkelienkin kanssa, väärän suvun käyttäminen harvemmin vaikeuttaa kommunikaatiota. Jotkin substantiivit voivat kuitenkin olla sekä maskuliineja että feminiinejä ja silloin sanan merkitys muuttuu suvun mukaan: esimerkiksi la coma (pilkku), mutta el coma (kooma).

________________________

3. Adjektiivin paikka

Mikäli substantiivia kuvaillaan jollakin adjektiivilla, suomen kielessä adjektiivi on useimmiten substantiivin edessä. Espanjassa taas adjektiivi sijoitetaan yleisimmin vasta substantiivin jälkeen. Tämä saattaa vaikuttaa monesta suomalaisesta hieman nurinkuriselta ja hankalalta.

Lisää hämmennystä herättää se, että adjektiivi voi kuitenkin olla myös substantiivin edessä. Tällöin sen tehtävä on useimmiten määrittää substantiivia, eikä kuvailla sitä.

Adjektiivin merkitys saattaa muuttua riippuen siitä, onko se sijoitettuna substantiivin eteen vai jälkeen: esimerkiksi el antiguo presidente (edellinen presidentti), mutta una silla antigua (vanha tuoli). Mahdollisen alkuhämmennyksen jälkeen tämäkin asia on kuitenkin helppo oppia!

________________________

4. Rinnakkaiset aikamuodot

Suomalaisille on tuttua, että verbeillä on monen monta taivutusmuotoa. Näin on myös espanjan kielessä, mutta eräs espanjan verbien erikoisuuksista on, että osaa menneen ajan aikamuodoista käytetään suomalaisesta näkökulmasta rinnakkain.

Suomalaista imperfektiä vastaa kaksi espanjan aikamuotoa: imperfekti ja yksinkertainen perfekti (preteriti). Oikeata aikamuotoa valittaessa oleellista on, millainen tapahtuma on ollut. Jos kyseessä on yksittäinen, selvärajainen tapahtuma joka on päättynyt, käytetään yksinkertaista perfektiä eli preteritiä. Imperfekti puolestaan ei kerro yksittäisistä teoista, vaan kuvailee esimerkiksi menneen tapahtuman olosuhteita, henkilöiden ulkonäköä ja mielentilaa tai kertoo, mitä oli joskus tapana tehdä toistuvasti.

Oikean aikamuodon valitseminen vastaamaan suomen imperfektiä aiheuttaa kokeneemmallekin kielenopiskelijalle harmaita hiuksia. Siitä huolimatta ei kannata vaipua epätoivoon, sillä harjoittelu ja erityisesti aktiivinen lukeminen ja kuunteleminen auttavat tämän espanjan kielen erikoisuuden kanssa. Tarinoita lukemalla espanjan imperfektin ja yksinkertaisen perfektin eron yleensä huomaa hyvin: imperfekti luo tapahtumille taustan, kun taas yksinkertainen perfekti vie juonta eteenpäin.

________________________

5. Puhekieliset ilmaisut ja natiivien puhe

Monelle kielenopiskelijalle saattaa olla haastavaa pysyä espanjaa äidinkielenään puhuvan perässä. Puhetempo on yleensä kohtuullisen nopea, ja vierasta kieltä on jo lähtökohtaisesti hankalampaa seurata ja ymmärtää kuin omaa äidinkieltään.

Natiivien puhe on myös luonnollisesti täynnä puhekielisiä ilmauksia, joita oppikirjoista ei yleensä juurikaan löydy, ja tämä asettaa omat haasteensa natiivipuhujan ymmärtämiselle. Lisäksi jokaisella puhujalla on oma puhetyylinsä ja maneerinsa.

Älä kuitenkaan turhaudu, vaan ole utelias ja kärsivällinen: kerää oma kokoelma kuulemistasi oudoista ilmauksista ja sanonnoista ja kysele niiden merkityksiä natiivipuhujilta tai yritä etsiä niitä itse. Ei ole lainkaan erikoista, että kieltä jo pidempäänkin opiskellut kohtaa tässä asiassa haasteita, sillä puhekielisiä ilmauksia ei ole helppoa oppia Suomesta käsin. Espanjaa puhutaan lisäksi monella murteella sekä Espanjan sisällä että meren toisella puolella Latinalaisessa Amerikassa. Natiivipuhujillakin on joskus vaikeaa ymmärtää toistensa murteita.

Kieli myös kehittyy koko ajan, ja uusia ilmauksia ja sanoja syntyy jatkuvasti – aina on siis jotain uutta opittavaa! 

________________________

Teksti: Tiia Mäkelä

Suunnitelmissa espanjan opiskelu?

Kielikurssilla Espanjassa tai espanjankielisessä Amerikassa voi aloittaa opinnot alkeista tai edistyneempien ryhmässä. Jokaiselle löytyy sopiva espanjan kurssi!

Voit opiskella espanjaa myös kotoa käsin, tehokkailla ja hauskoilla online-kursseilla.

________________________

>> Kysy lisää asiakaspalvelustamme!

>> Käy lukemassa yleistietoa kielimatkailusta FAQ -osiossa ja parhaita vinkkejä onnistuneelle kielimatkalle!