Minkälaista on Andalusian espanja?

Espanjassa puhutaan karkeasti jaoteltuna 11 erilaista murretta. Yksi näistä on Andalusian murre, jota puhutaan Espanjan eteläosassa. Ota Andalusian murre haltuun ennen kielimatkaasi Espanjaan!

Andalusian espanja – erityispiirteet tutuiksi!

Andalusian murre eli el andaluz on puhujamäärältään Espanjan suurin murre. Andalusian murre ei kuitenkaan ole yksittäinen puhetapa, vaan murre vaihtelee myös Andalusian alueen sisällä kaupungista toiseen.

Espanjaa voi opiskella kielimatkalla Andalusian tunnetuimmissa kaupungeissa, kuten Sevilla, Málaga ja Cádiz.

Tässä artikkelissa käymme läpi muutamia yleisimpiä Andalusian murteen ominaispiirteitä, jotta paikallisten puheesta saa kielimatkalla Espanjassa paremmin selvää!

Tarjous: Espanjan kurssit Andalusiassa alehinnoin

¿Cómo? Espanjan kielen haastavat kohdat

Äänteiden poisjättö

Jotkin äänteet saattavat Andalusian murteessa jäädä kokonaan lausumatta. Näin voi tapahtua esimerkiksi vokaalien välissä tai sanan lopussa olevalle d -äänteelle, kuten sanoissa dedo (sormi), interesado (kiinnostunut) ja pared (seinä), jotka lausuttaisiin andalusialaisittain [deo], [interesao] ja [pare].

Myös konsonantit l ja r jäävät Andalusian murteessa helposti lausumatta, mikäli ne ovat sanan lopussa. Poisjättö saattaa kuulostaa aluksi oudolta, mutta se on oleellinen osa Andalusian murteen letkeää sointia!

Pehmeämmät äänteet

Andalusian murteessa monet äänteet lausutaan pehmeämmin kuin standardiespanjassa. Esimerkiksi ch -äänne sanassa muchacho (poika) lausutaan Andalusian murteessa kuin suhuässä sh, jolloin muchacho ääntyisi karkeasti [mushasho].

Pehmentyminen tapahtuu usein myös s-äänteelle tavujen lopussa, ja silloin se lausutaankin kuin suomen h. Tämän huomaa helposti muun muassa substantiivien monikkomuodoista, joissa monikon tunnuksena toimivat s-äänteet lausutaan pehmeästi h-äänteinä. Esimerkiksi las cosas (asiat) lausuttaisiin [lah.kosah] ja los españoles (espanjalaiset) [loh.ehpanjoleh].

Yleiskielisessä espanjassa yleinen, kurkku-h:ksi kutsuttu äänne lausutaan Andalusian murteessa pehmeämmin, suomen h-äännettä muistuttavalla tavalla: näin esimerkiksi sanassa mujer (nainen), joka Andalusian murteella ääntyisi [muhe].

Sanan lopussa oleva r jätetään useimmiten pois, kuten aiemmassa kappaleessa opimme!

S-kirjaimen lausuminen - mitä tarkoittaa seseo ja ceceo?

Yleiskielisessä espanjassa esimerkiksi sanat casa (koti) ja caza (metsästys) lausutaan eri tavoin: ensimmäisessä s lausutaan kuten suomenkin s ja toisessa z lausutaan th:na, kuten englannin sanoissa the ja thing. Andalusian murteessa on kuitenkin yleistä, ettei kyseistä erottelua näiden äänteiden välillä tehdä.

Seseo tarkoittaa, että molemmat äänteet lausutaan kuten suomen s, kun taas ceceo tarkoittaa sitä, että molemmat äänteet lausutaan th:na.
Seseo on yleistä esimerkiksi Sevillan ja Cádizin kaupunkialueilla sekä Córdobassa, mutta sama ilmiö esiintyy myös kaikissa Latinalaisen Amerikan sekä Kanarian murteissa. Ceceo puolestaan on yleisempää Málagan ja Granadan alueilla sekä isossa osassa Andalusian pikkukyliä.

Mikä murre on paras?

Andalusian murre eroaa ääntämykseltään varsin paljon pohjoisessa puhutuista murteista ja standardiespanjasta. Espanjalaiset usein itse ajattelevat, että Andalusiassa puhuttu espanja olisi jotenkin “huonompaa” kuin pohjoisessa puhuttu. Asenteisiin vaikuttavat niin Espanjan alueiden historia ja eriarvoisuus kuin poliittiset valtasuhteetkin.

Huonommuudesta ei kuitenkaan ole missään tapauksessa kyse: erilaisuus on tässäkin tapauksessa vain rikkaus. Andalusian murre saattaa olla aluksi erikoista kuulijalle, joka on tottunut johonkin toiseen murteeseen. Lyhyenkin vierailun jälkeen andalusialaisten rennon letkeään puhetapaan kuitenkin ihastuu väkisin.

Teksti: Tiia Mäkelä

________________________

>> Kysy lisää asiakaspalvelustamme!

>> Käy lukemassa yleistietoa kielimatkailusta FAQ -osiossa ja parhaita vinkkejä onnistuneelle kielimatkalle!