Miten nopeasti kieltä voi oppia? Näin saavutat taitotason!

Kielen taitotasot - miten parantaa kielitaitoa tehokkaasti?

Moni vieraan kielen opiskelija haluaa asettaa opiskelun tavoitteeksi tietyn osaamistason, joko omaksi iloksi tai vaikka ulkomailla suoritettavia opintoja varten. Esimerkiksi ennen virallisen kielikokeen (IELTS, TOEFL) suorittamista preppauskurssi on tehokas keino osaamistason kohottamiseen.

Syitä tason kohottamiseen on monia. Ensiksi tulee kuitenkin selvittää tämän hetkinen taso, jotta opintosuunnitelmassa voi edetä.  

Mitä vieraan kielen taitotasoja ylipäätään on?

Laajimmin käytetty vieraan kielen osaamistason mittari on Eurooppalainen viitekehys. Viitekehys jakaa kielen osaamisen kuuteen tasoon: alin taso on A1, ja ylin C2. Tässä lyhyet kuvaukset tasoista: 

A: Alkeistason kielenkäyttö

A1 (Aloittelija, jolla on aiempaa osaamista):
A1 on ensimmäinen taso vieraan kielen opiskelun aloittamisen jälkeen. Kielenkäyttäjä ymmärtää ja osaa muodostaa yksinkertaisia lauseita, kuten “Olen väsynyt” tai “Olen nälkäinen”. 
A2 (Edistynyt aloittelija):
Kielenkäyttäjä osaa kertoa arkielämästään. Kommunikaatio on kuitenkin yksinkertaista ja suoraa.

B: Itsenäinen kielenkäyttö

B1 (Keskitaso):  
Opiskelija ymmärtää yksinkertaista, selkeästi lausuttua puhetta. Hän osaa ilmaista omia ajatuksiaan sekä kertoa toiveistaan, suunnitelmistaan ja elämästään yleensä. 
B2 (Edistynyt keskitaso):  
Tällä tasolla opiskelija ymmärtää monimutkaisten tekstien keskeisen sisällön. Teemat voivat olla abstrakteja tai konkreettisia. Hän osaa myös kommunikoida natiivien puhujien kanssa sujuvasti ja spontaanisti, ilman suuria hankaluuksia.

C: Taitava kielenkäyttö

C1 (Edistynyt taso):
Kielenkäyttäjä ymmärtää pitkiä, monimutkaisia tekstejä ja osaa ilmaista itseään sujuvasti ja spontaanisti. Hän osaa käyttää vierasta kieltä työ-, opiskelu- ja sosiaalisessa ympäristössä tehokkaasti ja joustavasti. Ilmaisu on selkeää myös monimutkaisissa aihepiireissä. 
C2 (Erinomaiset taidot):
Opiskelija on lähes samalla tasolla natiivin puhujan kanssa. Luetun ja kuullun ymmärtämisessä ei ole ongelmia. Muiden kanssa kommunikointi on tarkkaa, sujuvaa ja spontaania. 

Minkä taitotason tarvitsen ulkomailla opiskelua varten?

Jos aikomuksena on opiskella jonkin englanninkielisen maan korkeakoulussa, vieraan kielen taitotason tulee olla vähintään B2-C1. Ranskassa tasoksi vaaditaan B2, ja Saksassa C1. Taso tulee todentaa virallisella kielikokeella. Korkeakoululta kannattaa varmistaa, mitä koetta he suosivat. Esimerkiksi englannin kielen yleisimpiä kielikokeita ovat IELTS ja TOEFL.

 

Mitä haluan tehdä ulkomailla? Minkä kielitason tarvitsen?
Opiskelu 
 • riippuu kohdeyliopiston linjauksesta

 • yleensä vähintään B1

 • todistettava virallisella kielitestillä

Harjoittelu 
 • riippuu harjoittelupaikan linjauksesta

 • yleensä vähintään B2

 • virallinen kielitesti saatetaan vaatia

Työ 
 • riippuu työpaikan linjauksesta

 • yleensä vähintään B2

 • virallinen kielitesti helpottaa työnhakua

Maahanmuutto → kansalaisuus
 • maan virallisen kielen hallinta ehdottoman tärkeää hakuprosessissa

 • esimerkiksi Kanadassa testataan kaikkien kansalaisuutta hakevien kielitaito

   

 

Kauanko kielen taitotason saavuttamiseen menee?

Mitä korkeampi taso, sitä enemmän vaaditaan sen saavuttamiseen. Oma aktiivisuus vaikuttaa suuresti kielen oppimisen nopeuteen.

A1-tason saavuttaa yleensä nopeasti, noin 40-60 oppitunnin opiskelulla. Esimerkiksi kahden viikon mittaisella, 20 oppitunnin peruskurssilla on mahdollista saavuttaa ensimmäinen alkeistaso, ja seuraavan etapin voi saavuttaa 60 oppitunnilla. Keskitason loikkaan B1:stä B2:en vaaditaan jo 100 oppituntia, ja C1:stä C2:en jo 200-400 oppituntia.

Tässä arvioidut tasokohtaiset oppituntimäärät:

 

Taso Opiskelun tuntimäärä Oppitunteja kielikurssilla  Viikkoa /20 oppitunnin kielikurssi 
A0 → A1  40 - 60 h  > 40   > 2 
A1 → A2  60 h  > 60   > 3 
A2 → B1  60 h  > 60   > 3 
B1 → B2  100 h  > 100   > 5 
B2 → C1  100 h  > 100   > 5 
C1 → C2  200 - 400 h  > 200  > 10 

 

Tarvittavien oppituntien määrään vaikuttavat toki myös yksilölliset tekijät, kuten muiden vieraiden kielten hallinta ja se, muistuttaako opiskeltava kieli omaa äidinkieltä. On myös eri asia opiskella kieltä suomalaisessa luokkahuoneessa kuin kohdemaassa, jossa kieltä käyttää päivittäin ja sitä kuulee puhuttavan kaikkialla. Kohdemaassa oppiminen on yleensä monin verroin tehokkaampaa.

Tärkein tekijä vieraan kielen tehokkaaseen oppimiseen on kuitenkin motivaatio!

Speak & Funin valikoimassa on runsaasti tasokkaita kielikouluja, joiden kurssivalikoima on laaja. Kerromme mielellämme lisää kielikursseista, tasoista ja sopivan kurssin valinnasta. 

Voit opiskella vieraita kieliä myös tehokkailla online-kursseilla! Verkkokursseja on tarjolla sekä ryhmä- että yksityisopetuksena. 

Online-kurssit aikuisille

Viralliset kielikokeet

Tarvitsetko virallisen todisteen vieraan kielen osaamisestasi opiskelu- tai työpaikkaa varten?

Eri maissa on käytössä eri kokeet kielitaidon arviointiin. Esimerkiksi Yhdysvaltoihin opiskelemaan tai töihin pyrkivän kannattaa tehdä TOEFL-kielikoe, Iso-Britanniassa IELTS on yleisempi. 

Lisätietoa virallisista kielikokeista löydät täältä.

________________________

>> Kysy lisää asiakaspalvelustamme!

>> Käy lukemassa yleistietoa kielimatkailusta FAQ -osiossa ja parhaita vinkkejä onnistuneelle kielimatkalle!

________________________

 

Julkaisupäivä: