Yleistä pohdittavaa tuleville kielimatkalaisille

Kielimatkaa harkitsevan kannattaa valita kohde ja kurssi tarkasti. Valikoimaa on paljon, joten oikean tiedon löytäminen ei ole aina helppoa.

Tässä muutamia asioita, joita tulevien kielimatkalaisten on hyvä pohtia. Suosittelemme tutustumaan myös yleisimpiin käytännön kysymyksiin FAQ-osiossa

 

Miksi lähteä kielimatkalle?

Vierasta kieltä oppii tehokkaimmin ympäristössä, jossa sitä puhutaan. Jos toiveena on kehittää etenkin puhutun kielen hallintaa ja puhevarmuutta, kielimatkalla voi saada pysyviä tuloksia aikaan huomattavasti nopeammin kuin suomalaisessa luokkahuoneessa. Kielimatkalla jää myös runsaasti vapaa-aikaa, jonka voi käyttää itselleen sopivalla tavalla, joko lomaillen tai opiskellen.

Vapaa-ajalla onkin suuri merkitys vieraan kielen oppimisessa. Hakeutumalla itse aktiivisesti erilaisiin kielenkäyttötilanteisiin, oppii samalla enemmän!

Paikalliset kielikoulut ovat asiantuntijoita paitsi oman äidinkielensä opettamisessa, myös paikallisen kulttuurin tuntemuksessa. Yksityisten kielikoulujen opetuksen taso on korkea, ja opiskelijoiden oppimistulokset todella kiinnostavat henkilökuntaa. Useassa kielikoulussa on mahdollista keskittyä itseä kiinnostaviin teemoihin erikoiskursseilla.

Kielimatka voi olla tavoitteellinen sijoitus tulevaisuuteen, tai vain astetta hyödyllisempi tapa viettää lomaa. Monelle kielimatka on pitkäaikainen haave, jonka toteuttamiseen ei aiemmin ole ollut mahdollisuutta. Koskaan ei kuitenkaan ole liian myöhäistä joko parantaa olemassa olevaa kielitaitoa, tai oppia täysin uusi kieli. Kielen oppimisessa ei myöskään kannata tavoitella täydellisyyttä. Pelkkien alkeiden hallinnasta on jo paljon hyötyä esimerkiksi matkustellessa.

 

Kuka voi lähteä kielimatkalle?

Kielimatkat mielletään usein nuorille suunnatuiksi. Suurin osa Speak&Fun Kielimatkojen asiakkaista on kuitenkin aikuisia; asiakkaidemme keski-ikä on hieman alle 40 vuotta. Nuorten kurssit pyörivät yleensä vain kesäisin, kun taas aikuisten kielikurssille voi lähteä minä vuodenaikana tahansa. Kaikki kielikurssit kohteissamme ovat kansainvälisiä, eli varsinaisia suomalaisryhmiä ei ole aikuisten eikä nuorten kursseilla. Toki samaan aikaan samalla kurssilla voi olla muitakin yksittäisiä suomalaisia, mutta suurin osa kurssilaisista tulee muualta maailmasta.

Kielimatkalle lähtijä on useimmiten joko tietystä kielestä harrastusmielessä kiinnostunut henkilö, tai työssään vierasta kieltä tarvitseva. Myös moni opiskelija lähtee kielimatkalle nostamaan kielitaitoaan seuraavalle tasolle tulevaisuutta varten. Lisäksi eri kielten virallisiin kielikokeisiin tähtäävät valmennuskurssit kasvattavat suosiotaan, kun moni suomalainen pyrkii ulkomaille joko opiskelemaan tai työskentelemään. Aikuisten kielikursseilla ei ole yläikärajaa, ja pääasiassa yli 18-vuotiaille suunnatut aikuisten kurssit sopivat hyvin myös vanhemmille opiskelijoille. Yli 50-vuotiaille järjestetään omia kursseja joissakin kohteissa, ja Lontoossa pyörii ympäri vuoden yli 30-vuotiaille suunnattu englannin kielikurssi.

Kielimatkalle voi lähteä yksin, puolison tai kaverin kanssa, tai isommalla porukalla. Myös perhekursseja on mahdollista varata joissakin kohteissa. Yksin lähtevä saa usein kielimatkasta enemmän irti, kun omaa äidinkieltä ei tule käytettyä yhtä paljon, vaan on vieraan kielen varassa. Päätavoitteenamme on löytää yksilöllisiin tarpeisiin sopiva kielikurssi, oli kyseessä sitten yksittäinen kielimatkailija tai ryhmä.

 

Mitä kohdetta valitessa kannattaa ottaa huomioon?

Jotta kielen opiskelusta saa mahdollisimman paljon irti, kohde kannattaa miettiä tarkkaan. Tässä muutama asia, joita kannattaa pohtia ennen kielimatkan varaamista.

Murre-erot. Etenkin englanninkielisessä maailmassa alueellinen vaihtelu kielessä on suurta, mutta tilanne on samankaltainen myös esimerkiksi Espanjassa. Kohteissa, joissa paikallinen murre poikkeaa suuresti niin sanotusta standardikielestä, voi olla aluksi hankalaa saada ihmisten puheesta selvää, vaikka oma kielitaito olisikin edistyneellä tasolla. Tämä vaatii opiskelijalta hieman kärsivällisyyttä ja uskallusta aloittaa itse keskusteluja, vaikka välillä tulisikin vaikeita tilanteita vastaan. Lyhyelle kurssille voi olla viisaampaa valita kohde, jossa ei esiinny kovin vahvaa murretta. Kielikoulujen opetuksessa pyritään kuitenkin käyttämään mahdollisimman selkeää kieltä, etenkin alkeistasolla. Opettajat saattavat myös olla itse muualta kotoisin; he puhuvat kohdemaan kieltä kuitenkin äidinkielenään.

Kaksikielisyys. Joissakin kohteissa on kaksi virallista kieltä, mikä saattaa vaikuttaa kielen käyttöön arkipäiväisissä tilanteissa. Esimerkiksi Maltalla virallisia kieliä ovat malta ja englanti, ja paikalliset käyttävät keskenään asioidessaan yleensä maltaa. Englannin osaaminen on silti Maltalla korkealla tasolla maan siirtomaahistorian vuoksi. Muita kaksikielisiä kohteita ovat mm. Montreal Kanadassa ja Barcelona Espanjassa.

Kulttuurierot. Pohjoismainen kulttuuri on ainutlaatuista, ja myös Suomessa on erittäin korkea elintaso. Tämä on hyvä muistaa aina matkustellessa, ja erityisesti kielimatkalla, jossa eri kulttuureista kotoisin olevien ihmisten kanssa on tavallista lomamatkaa enemmän tekemisissä. Kulttuurierot voivat olla niin tapoihin liittyviä, ihmisten välisen kommunikaation eroja kuin arkielämän ja asumisen yksityiskohtia. Huono äänieristys ja kokolattiamatto saattavat tulla yllätyksinä, samoin kuin vaikka ihmisten kovaäänisyys. Kulttuurien yhteentörmäyksestä pääsee yli, kun itselle outoihin asioihin ei jää vellomaan, ja keskittyy hyviin asioihin. Tärkeää on myös ymmärtää olevansa muiden silmissä itse erilainen.

Vuodenajat. Kaukokohteissa sään puolesta huonoimmat kuukaudet saattavat olla Suomen kesäkuukausia. Rantakohteeseen on kurja matkustaa sadekaudella, joten kannattaa varmistaa matkustusajankohdan keskilämpötila ja sademäärä.

Viisumi. Suomalaiset voivat matkustella jokseenkin vapaasti ympäri maailmaa. Jotkin Euroopan unionin ulkopuoliset kohteet vaativat kuitenkin viisumin, tai vähintään maahantuloilmoituksen. Esimerkiksi Yhdysvaltoihin suuntautuvalla kielimatkalla kurssin tuntimäärä vaikuttaa viisumin tyyppiin. Tuntimäärältään korkea kurssi vaatii maksullisen opiskelijaviisumin, mikä tulee hankkia Yhdysvaltain suurlähetystöstä; pienemmän tuntimäärän kurssille riittää maahantuloilmoitus.

Kaupungin koko. Suurkaupungeissa on oma viehätyksensä, mutta aikaa saa kulumaan paikasta toiseen siirtymiseen. Majoitus ei aina ole aivan koulun lähellä; etenkin isäntäperheet sijaitsevat usein rauhallisilla asuinalueilla keskustan ulkopuolella. Suurkaupunkiin on myös mahdotonta tutustua kattavasti lyhyessä ajassa. Kooltaan pienempään kaupunkiin tutustuu helpommin, ja myös luonto on usein lähempänä.

Harrastusmahdollisuudet. Kohteen voi valita myös sen perusteella, miten vapaa-aikansa haluaa viettää: joissakin kohteissa on enemmän historiaa, toisissa paremmat urheilumahdollisuudet. Vaelluksesta tai laskettelusta pitävä saa todennäköisesti enemmän irti kielimatkasta Kanadan Whistlerissä kuin USA:n Miamissa, joka sopii paremmin aktiivisesta ranta- ja yöelämästä nauttivalle.  

 

Miten pitkään kielimatkalla kannattaa olla?

Luonnollisesti kielimatkan kesto vaikuttaa suoraan tuloksiin: mitä pidempään kielikurssilla voi olla, sitä luontevammaksi kielenkäyttö muuttuu sen arkipäiväistyessä. Pitkät, usean kuukauden kielimatkat ovat mahdollisia järjestää, mutta yleisin kielimatkan kesto asiakkaillamme on 2-4 viikkoa. Tässä ajassa aiempi osaaminen ehtii saada tehokkaan piristysruiskeen, tai uuden kielen alkeistason voi saada haltuun. Yhden viikon kielimatkalle kannattaa valita intensiivinen kurssi kompensoimaan lyhyttä kestoa, ellei matkan tarkoituksena ole pääasiassa lomailla.

 

Mitä kielimatkan hintaan kuuluu?

Kielimatkan pääkomponentti on kielikurssi, jonka ympärille muut palvelut rakennetaan. Kielikurssin hintaan kuuluvat oppitunnit, ilmoittautumismaksu, kielitesti, kurssitodistus ja suomenkielinen infopaketti.  Yleensä myös kurssimateriaalit sisältyvät kurssin hintaan, mutta joissakin kohteissa materiaalit maksetaan vasta kurssin alettua.

Halutessaan kielikurssin ohelle voi varata majoituksen ja lentokenttäkuljetukset, ja paikan päällä voi varata retkiä ja muita vapaa-ajan aktiviteetteja. Nuorten kursseilla sekä 50+ -kursseilla on pakettihinnat, joihin kuuluu kurssi, majoitus, kuljetukset sekä vapaa-ajan ohjelma. 

Lennot kohteeseen tulee varata itse, kun varausvahvistus kielikurssista on saapunut. Varaamalla lennot omatoimisesti säästää välitysmaksuissa, voi päättää joustavammin hinnan ja lennon keston välillä, ja saa lennot toivomalleen ajankohdalle. Kurssikohteessa voi myös viipyä halutessaan pidempään, tai jatkaa matkaa toiseen kohteeseen.

Kaikki hinnat ovat kielikoulujen itse määrittämiä listahintoja. Hintoihimme ei sisälly erillistä välityspalkkiota Speak & Fun Kielimatkoille.

 

Mikä kurssityyppi sopisi parhaiten?

Kurssityyppi kannattaa valita omia tavoitteita vastaavaksi. Käytettävissä oleva aika on myös hyvä ottaa huomioon.

Ryhmäkurssi. Ryhmässä kielen opiskelu on luontevaa, ja puheen tuottamista sekä muita kommunikaatiotaitoja harjoitellaan runsaasti. Ryhmät ovat kooltaan pieniä, jotta opettaja pystyy seuraamaan oppilaiden kehitystä ja ottamaan yksilölliset tarpeet huomioon. Ryhmät jaetaan kielitestin perusteella, joten opetus on aina oman tasoista. Ryhmäkursseja on eri tuntimäärillä: yleisimmät kurssityypit ovat 20-25 viikottaisen oppitunnin peruskurssi ja 25-35 oppitunnin intensiivikurssi. Ryhmäkursseja järjestetään myös erityisillä teemoilla, kuten talousenglanti tai kielikokeeseen valmistautuminen. Kevyen tuntimäärän ryhmäkurssi soveltuu hyvin, jos kielimatka kestää useamman viikon.

Yksityiskurssi. Yksityiskurssin tuntimäärän voi päättää itse, ja sisältö rakennetaan oppilaan toiveiden mukaiseksi. Tunneilla keskitytään yksilöllisiin tarpeisiin, esimerkiksi hankaliin kohtiin kielessä ja puuttuvaan sanastoon. Yksityiskurssille riittää pienenmpi viikottainen tuntimäärä, sillä opiskelu on ryhmäkurssia intensiivisempää. Kaikki koulut järjestävät pyynnöstä yksityiskursseja.

Yhdistelmäkurssi. Ryhmäopetusta ja yksityistunteja yhdistämällä saa molemmista parhaat puolet. Ryhmässä opittuja asioita pääsee hiomaan yksityistunneilla opettajan kanssa kahden, tai keskittymään tiettyyn teemaan. Yhdistelmäkurssi on erityisen hyvä valinta, jos käytettävissä on vain 1-2 viikkoa.

 

Voiko eri kohteita ja kurssityyppejä yhdistellä?

Ehdottomasti! Jos aikaa on käytettävissä useampia viikkoja, kaksi eri kohdetta voi olla hyvinkin mielekäs tapa tutustua tiettyyn maahan tai maanosaan. Lyhyellä kurssilla taas voi valita ensimmäiselle viikolle vaikka ryhmäkurssin ja toiselle viikolle yhdistelmäkurssin, ja saada näin vaihtelua kurssin intensiivisyyteen sekä vapaa-ajan määrään.

 

Kannattaako lentokenttäkuljetus varata?

Kohteissa, joissa lentokenttä ei sijaitse lähellä, lentokenttäkuljetukset voivat olla hintavia. Julkisia kulkuvälineitä käyttämällä voi siis säästää rahaa. Varaamalla lentokenttäkuljetuksen pääsee kuitenkin helpommalla etenkin suurissa kaupungeissa, tai jos lento saapuu huonoon aikaan. Suurkaupungeissa suosittelemme varaamaan lentokenttäkuljetuksen ainakin tulomatkalle. On myös joitakin kohteita, joissa lentokenttäkuljetus on pakollinen esimerkiksi huonojen liikenneyhteyksien takia, tai koska majoitukseen ei pääse sisälle ilman kuljettajalta saatavaa avainta. 

 

Mitä majoitusvaihtoehtoja on?

Perinteisesti kielimatkoilla on majoituttu paikallisessa isäntäperheessä, mutta muitakin vaihtoehtoja on nykyään saatavilla.

Isäntäperhe. Perhemajoitus sopii sekä nuorille että aikuisille. Perheitä on erilaisia: usein isäntäperheenä toimii vanhempi pariskunta tai yksin asuva henkilö. Isäntäperheen paras puoli on arkikielen vahvistuminen, sillä aikaa tulee vietettyä perheessä päivittäin, yleensä vähintään yhteisen ruokailun verran.

Jos päätyy valitsemaan majoituksen isäntäperheessä, tärkeää on pitää mieli avoinna. Perheen tavat saattavat poiketa suurestikin omista, samoin kuin arkielämän aikataulut. Hintaan mahdollisesti sisältyvä ruokailu on perheen tavallista arkiruokaa, ja etenkin suurissa kaupungeissa isäntäperheellä voi olla valtaväestöstä poikkeava etninen tausta.

Perhemajoitus sopii hyvin myös aikuisille kielimatkalaisille. Majoittujalta odotetaan omien jälkiensä siivoamista ja hyviä käytöstapoja. Perhemajoituksessa ei siis tarvitse osallistua perheen muihin arkipuuhiin, ellei niin itse halua. Perheessä majoittuessa täytyy kuitenkin muistaa ilmoittaa menemisistään; todella itsenäiselle tyypille saattaa jokin toinen majoitusvaihtoehto sopia paremmin.

Majoittuminen isäntäperheessä

Itsenäiset majoitusmuodot. Osa kielikouluista järjestää majoitusta myös opiskelija-asuntoloissa, jaetuissa asunnoissa ja huoneistoissa. Nämä ovat hyviä vaihtoehtoja, jos isäntäperhemajoitus ei tunnu itselle parhaalta vaihtoehdolta, mutta paikalliseen elämäntapaan haluaa kuitenkin kiinni. Kaikki itsenäiset majoitusmuodot vastaavat maan yleistä majoitustasoa; kyseessä ei ole hotellia vastaava majoitus.

Suuressa osassa asuntoloita ja asuntoja osa tiloista jaetaan muiden opiskelijoiden kanssa, ja ilmapiiri on parhaimmillaan hyvinkin kansainvälinen ja vilkas. Ainoastaan huoneistot ovat kokonaan omassa käytössä. Huoneistotkin sijaitsevat useimmiten asuntolarakennuksissa.

Itsenäinen opiskelijamajoitus aikuisille

Oma majoitus. Myös pelkän kielikurssin varaaminen on mahdollista, jos majoitukseltaan vaatii erityisen korkeaa tasoa. Jos kielimatkallaan kaipaa paljon omaa rauhaa, esimerkiksi itselle sopivan hotellin varaaminen on yleensä paras vaihtoehto.

 

Mitä jos jotakin sattuu matkalla?

Yhteistyökoulumme ovat alansa asiantuntijoita paitsi kielen opetuksessa, myös opiskelijoiden tarpeista huolehtimisessa. Paikallinen henkilökunta tuntee maan tavat ja osaa auttaa erilaisissa ongelmatilanteissa, joita voi tulla matkalla eteen. Lisäksi suomenkielinen asiakaspalvelumme auttaa etänä koko matkan ajan, oli kyse mistä tahansa.

Tyypillisiä ongelmatilanteita kielimatkalla ovat väärän tasoinen opetusryhmä, jokin piirre majoituksessa (esim. ilmastointi ei toimi, astioita ei ole tarpeeksi, isäntäperhe ei tunnu sopivalta) tai jokin henkilökohtainen tilanne. Yksikään ongelma ei ole koskaan jäänyt kokonaan ratkaisematta, tärkeintä on kertoa siitä koulun henkilökunnalle tai meille. Osa työtämme on pitää huoli asiakkaistamme, ja varmistaa parhaamme mukaan, että kielimatka sujuu hyvin.

Omista erityistoiveista on hyvä kertoa jo varausvaiheessa, jotta kurssi ja majoitus vastaisivat mahdollisimman hyvin omaa vaatimustasoa. Kaikkeen ei luonnollisesti pysty ennalta varautumaan, mutta tarkat taustatiedot auttavat meitä kartoittamaan parhaita vaihtoehtoja.

Isäntäperheessä majoittuvien on hyvä ottaa huomioon, että myös perheessä voi tapahtua äkillisiä muutoksia. Jos alkuperäinen perhe ei syystä tai toisesta pystykään hostaamaan, tilalle saa uuden perheen tai muun majoituksen.

 

Miten nuoria valvotaan nuorten kursseilla?

Kaikilla nuorten kursseilla on paikalliset valvojat, jotka pitävät huolen siitä, että kurssi ja vapaa-ajan toiminta sujuu kuten pitää. Osassa nuorten kesäkursseja valvonta on ympärivuorokautista, sillä kurssi ja majoitus toteutuvat samassa paikassa. Jotkin kohteet ovat hieman vapaampia, ja nuoret liikkuvat omatoimisesti majoitukseen, ja voivat luvan kanssa viettää aikaa ilman valvojia. Nuorten kursseilla säännöistä kiinni pitäminen on kuitenkin erityisen tärkeää.

Kuten muissakin ongelmatilanteissa, myös nuorten kurssien kohdalla tärkeintä on kommunikointi. Asiakaspalvelumme tai koulun henkilökunta tulee pitää ajan tasalla mahdollisista ongelmatilanteista.

 

Miksi valita Speak&Fun Kielimatkat?

Suhtaudumme työhömme intohimolla, ja teemme kaikkemme löytääksemme parhaan mahdollisen kielimatkan jokaiselle asiakkaallemme. Kaikista hauskinta työssämme onkin yhdessä ideointi, toimivien ratkaisujen löytäminen ja tyytyväiset asiakkaat.

Yhteistyökoulumme ovat pitkään toiminnassa olleita oman alansa ammattilaisia, lisäksi paikallisten pyörittämiä. Tarkistamme valikoimamme vuosittain ja pyrimme varmistamaan, että opetuksen taso pysyy korkeana. Suosimme pieniä kielikouluja, joissa opettajilla ja muulla henkilökunnalla on opiskelijoille sekä aikaa että aitoa kiinnostusta opintojen etenemiseen. Henkilökuntamme jäsenet vierailevat valikoimamme kouluissa niin usein kuin mahdollista, ja muodostammekin koulujen kanssa toimivan yhteistyöverkoston.

Pieni mutta kansainvälinen tiimimme on muutenkin matkustanut paljon, ja toimistollamme puhutaan sujuvasti neljää kieltä sekaisin. Uskomme kielimatkan tehokkuuteen vieraan kielen oppimisessa, sillä iso osa meistä on eläviä todisteita siitä. Henkilökunnassamme on sekä kaupallisen, matkailualan että vieraiden kielten ammattilaisia.

Emme peri erillistä välityspalkkiota, vaan kaikki hinnat ovat kielikoulujen itse määrittämiä listahintoja. Meidän kauttamme varatessasi saat samaan hintaan henkilökohtaista palvelua ennen matkaa, matkan aikana ja sen jälkeen - luonnollisesti suomeksi.

Ota yhteyttä!