Tietosuoja

Asiakkaidemme henkilötietojen suojaaminen on meille tärkeää. Sopivien teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden avulla haluamme taata asiakkaillemme, että tietosuojamääräyksistä huolehditaan sekä yrityksessämme että muilla palveluntarjoajillamme.

 

Henkilötietojen kerääminen

Yrityksemme on välttämätöntä kerätä asiakkaidemme henkilötietoja käyttöömme, jotta pystymme tarjoamaan parasta mahdollista palvelua ja antamaan asiakkaillemme heidän tarvitsemiaan tietoja palveluistamme. Vastaanotamme ja säilytämme tiedot vain asiakkaan suostumuksesta, lain sallimissa puitteissa ja tarkoituksenmukaista käyttöä varten. Asiakas päättää itse henkilötietojensa luovuttamisesta lähettämällä tiedot meille.

Tarvitsemme henkilötietoja muun muassa tarjouspyyntöjen ja hintatietojen lähettämiseen, yhteystietolomakkeiden täyttämiseen sekä palvelutuotteisiimme ilmottautumiseen ja niiden käyttämiseen. Pyydämme asiakkailtamme vain tarpeellisia ja asiaankuuluvia henkilötietoja, joita tarvitsemme toimittaaksemme pyydettyjä tietoja tai tarjotaksemme palveluitamme. Jos asiakas haluaa ostaa tuotteitamme, tarvitsemme ilmoittautumista varten laajemmat henkilötiedot.

Ilman henkilötietojen luovuttamista ei asiakas voi käyttää palveluitamme.

 

Tietojen luovuttaminen eteenpäin yhteistyökumppaneillemme

Palvelutuotteidemme (kielikurssi, majoitus, kuljetus) varaamisen yhteydessä välitämme rajoitetusti ja käyttötarkoituksen mukaisesti asiakkaidemme henkilötietoja yhteistyökumppaneillemme (mm. kielikoulut), sillä asiakkaan toivomien palveluiden toteuttaminen edellyttää tätä. Välitämme ainoastaan välttämättömät tiedot kielikurssin aloittamista varten. Näin toimimme myös Euroopan ulkopuolisten kielikurssikohteiden kanssa. Yhteistyökumppanimme ovat itsenäisiä palveluntarjoajia, jotka noudattavat oman maansa lakien mukaisia tietosuojamääräyksiä. Haluamme huomauttaa, ettei yrityksemme pysty vaikuttamaan kurssikohteidemme palveluntarjoajien tietosuojiin, emmekä ole niistä vastuussa. 

Lisäpalvelujen, kuten kuljetuksen tai majoituksen, tapauksessa luovutamme henkilötietoja palveluntarjoajalle erittäin rajoitetusti ja vain sovittuun käyttötarkoitukseen. Nämä ehdot koskevat asiakkaidemme meille vapaaehtoisesti luovuttamiaan tietoja koskien muun muassa allergioita, yliherkkyyksiä tai muuta terveydentilaa.

Asiakkaan yhteystietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksiin.

 

Asiakkaiden henkilötietojen tallentaminen

Asiakastietojen tallentamisessa noudatetaan Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) 2016/679 sekä Espanjassa voimassa olevan tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä. Henkilötiedot tallennetaan asiakastietojärjestelmään, jonka ylläpitoa valvoo Speak&Fun España S.L:n (SFE) tietosuojavastaava. Henkilötietojen avulla ylläpidetään asiakassuhdetta sen tarkoituksen ja päämäärän täyttämiseen vaadittavan ajan, kuitenkin Espanjan lainsäädännön määrittämän vanhenemisajan puitteissa (verorekisteri neljä tilikautta, kaupparekisteri kuusi tilikautta).

Asiakkaalla on oikeus saada läpinäkyvää tietoa henkilötietojensa käsittelystä, päästä tietoihinsa, oikaista tietoja, tulla unohdetuksi, rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä, siirtää henkilötietonsa toiseen järjestelmään ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. Asiakkaalla on oikeus koska tahansa peruuttaa suostumus henkilötietojensa tallentamiseen. Peruuttaminen ei vaikuta sitä ennen suoritettujen toimenpiteiden laillisuuteen. Asiakkaan tulee ilmaista tahtonsa kirjallisesti SFE:lle sähköpostitse osoitteeseen info@speakfun-kielimatkat.com tai kirjallisesti osoitteeseen Speak & Fun España S.L., Edificio Presidente, c/ Asunción 80, 8ºB, 41011 Sevilla, Spain.

Yrityksemme käyttämä IT-palveluntarjoaja tallentaa ilmoittautumisen tehneiden asiakkaidemme henkilötiedot Euroopan sisäisille palvelimille. IT-palveluntarjoaja pääsee hallinnollisilla oikeuksilla tietokantaan ja asiakkaidemme henkilötietoihin, mutta käyttää näitä oikeuksiaan vain esimerkiksi vianmääritykseen, varmuuskopiointiin tai hallintaohjelmistojen kehittämiseen, joita ilman sivustomme tai tietokantamme toimiminen ei olisi mahdollista. Suora pääsy varsinaiseen verkkosivujen hallintaohjelmistoon ei ole mahdollista. Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus pätee myös IT-palveluntarjoajan toimintaan.

Alaikäiset asiakkaat

Alaikäisen asiakkaan on mahdollista hankkia palveluitamme ainoastaan huoltajan suostumuksella. Sekä huoltajan että alaikäisen asiakkaan välttämättömät henkilötiedot tallennetaan asiakastietojärjestelmään yllä mainitun mukaisesti.

 

Linkit ulkopuolisiin sivustoihin

Internet-sivuillamme sijaitsee hyperlinkkejä, jotka johtavat muille ulkopuolisille sivustoille. Näiden muiden Internet-sivustojen sisältö ei ole meidän yrityksemme vastuualueella. Ulkopuolisten sivustojen sisällöt voivat muuttua, vaikka linkin luomisen yhteydessä sivustot olisikin tarkastettu. Asiakkaan halutessa vierailla ulkopuolisilla sivustoilla, tulee hänen huomioda kunkin toimijan voimassa olevat tietosuojakäytännöt. Yrityksemme ei ole vastuussa ulkoisten Internet-sivustojen tietosuojasta tai sisällöstä emmekä mahdollisista virheellisistä tiedoista aiheutuneista vahingoista. Arvostamme ilmoitusta puutteellisesta tai epäasiallisesta linkistä.

 

Lokitiedostot

Palvelimemme päivittäiseen käyttöön kuuluvat lokitiedostot, joita hallitsee yrityksemme käyttämä IT-palveluntarjoaja. Tallennettuja tietoja tarvitaan virheenetsinnässä ja turvallisuuden takaamisessa.

 

Evästeet

Asiakkaan vieraillessa Internet-sivuillamme tallentuu tekstitiedostoja, niin sanottuja evästeitä (cookies). Yrityksemme sivustojen evästeet eivät tallennu asiakkaiden tunnistamista varten, vaan ovat istuntokohtaisia evästeitä ja sisältävät siten ainoastaan istuntotunnuksia tai tilapäisiä tallennuksia. Käytetyt analysointiohjelmistot ja yhteisöliitännäiset (social plug-in) asettavat muut evästeet, joista enemmän tietoa alla.

Evästeiden poistaminen

Voit poistaa evästeet selaimesi asetuksista. Alla linkkejä evästeiden poistoon eri selaimista.

Firefox

http://support.mozilla.org/fi/kb/poista-evasteet-poistaaksesi-verkkosivu...

Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fi

Internet Explorer

http://windows.microsoft.com/fi-fi/internet-explorer/delete-manage-cooki...

Opera

http://help.opera.com/Windows/12.10/en/cookies.html

Safari

https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US

 

Verkkosivustomme käyttää Google Analyticsia

Tämä verkkosivusto käyttää Google Analyticsia, Google Inc -yrityksen kävijäseurantatyökalua. Google Analytics käyttää yrityksemme verkkosivuston kävijädatan keräämiseen evästeitä, jotka ovat kävijän tietokoneelle tallennettavia teksitiedostoja. Nämä evästeet mahdollistavat yrityksemme verkkosivuston kävijämäärän ja käytön analysoinnin.

Evästeiden keräämät tiedot kävijöiden verkkosivustomme käytöstä lähetetään ja tallennetaan Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin. Mikäli tällä verkkosivustolla on aktivoituna IP-anonymisointi, Google Inc. lyhentää kävijän IP-osoitteen Euroopan Unionin jäsenmaissa tai muissa Euroopan talousalueen sopimusvaltioissa. Vain erikoistapauksissa lähetetään kävijän täydellinen IP-osoite Yhdysvaltoihin Googlen palvelimelle ja lyhennetään siellä.

Tämän verkkosivuston ylläpitäjän toimeksiannosta käyttää Google näitä tietoja kävijöiden verkkosivuston käytön analysointiin, sivuston tapahtumia koskevien raporttien laatimisessa sekä muiden sivuston ja internetin käyttöön liittyvien palvelujen kokoamisessa sivuston ylläpitäjälle. Google ei yhdistä Google Analytics -kävijäseurantasovelluksen välittämiä selaimien IP-osoitteita muihin Googlen tietoihin. 
Evästeiden tallentamisen voi estää selaimen asetusten kautta. Tällöin on huomioitava, etteivät kaikki sivumme toiminnot välttämättä toimi koko laajuudessaan.

Käyttäjä voi itse estää verkkosivuston käyttöä koskevien ja evästeiden sisältämien tietojen (mukaan lukien käyttäjän IP-osoitteen) keräämisen Googlelle sekä näiden tietojen käsittelyn Googlen toimesta, lataamalla ja asentamalla selaimeen lisäosan (Browser-Plugin). Täydellisiä IP-osoitteita käyttävistä kävijäseurantasovellusten käytöstä käytävän keskustelun takia haluamme painottaa, että tämä verkkosivusto käyttää Google Analytics –sovellusta _anonymizelp() –lisäosan kanssa. Tästä syystä IP-osoitteita käsitellään vain lyhennettyinä, jotta kävijän tunnistettavuus henkilökohtaisella tasolla olisi mahdotonta.

 

Tietosuojamääräyksien muutokset

Jos tietosuojamääräyksemme muuttuvat oikeudellisista tai muista syistä, päivitämme muutokset näille sivuille. Suosittelemme asiakkaidemme lukevan määräykset säännöllisin väliajoin, sillä muutokset astuvat voimaan heti.