DELF

DELF on Ranskan opetusministeriön hyväksymä ranskan kielitaitokoe. Kokeessa voit testata kielitaitoasi tasosta A1 tasoon B2 (sujuva peruskielitaito). Koe sopii kaikille jotka haluavat virallisen todistuksen ranskan kielitaidostaan, esimerkiksi töitä tai opintoja varten. Suorittamalla DELF-tutkintokurssin juuri ennen koetta parannat mahdollisuuksiasi kokeen läpäisyyn.

DELFissä testataan neljää eri osiota: kirjoittaminen, puhetaito sekä kuullun ja luetun ymmärtäminen. Kokeen kesto vaihtelee vaativuuden mukaan. Suorituksesi on joko hyväksytty tai hylätty. Mikäli läpäiset kokeen hyväksytysti, saat kokeen tasoa vastaavan todisteen ranskan kielitaidostasi. Todistus ei vanhene koskaan.

Huomaa että kokeeseen tulee ilmoittautua vähintään puolitoista kuukautta ennen koepäivää. Lisätietoja tutkinnosta löydät CIEPin sivuilta: http://www.ciep.fr/en/delf-dalf.