International English Language Testing System

Mikä on IELTS-kielikoe?

IELTS on maailman tunnetuin englannin kielen koe. Sitä käytetään todentamaan englantia vieraana kielenä puhuvan osaamistaso. Tyypillisesti IELTS-koe suoritetaan, kun opiskelija haluaa opiskella tai työskennellä ulkomailla. Joka vuosi yli 3 miljoonaa ihmistä suorittaa IELTS-kokeen. Kokeen tehtyäsi pystyt todistamaan englannin kielen taitosi virallisesti joka puolella maailmaa. IELTS-todistus on voimassa kaksi vuotta.  

Koe sopii myös esimerkiksi lukihäiriöisille, sillä pyynnöstä koetilanteessa voidaan ottaa huomioon erityistarpeet.

Oikean kokeen valitseminen

IELTSissä on kaksi vaihtoehtoa, perus ja akateeminen.

IELTS Perus

Peruskoe kannattaa ottaa, jos olet muuttamassa englanninkieliseen maahan tai tarvitset englantia työhösi liittyen.

IELTS Akateeminen

Jos olet aikeissa hakea yliopistoon tai jatko-opintoihin tai haluat työskennellä ulkomailla, kannattaa suorittaa IELTS:n akateeminen koe.

IELTS-kokeen osiot

Virallisessa IELTS-kokeessa on neljä eri osiota:

  • Lukeminen (kolme osiota, 40 kysymystä, 60 minuuttia)
  • Kirjoittaminen (kaksi esseetä, 60 minuuttia)
  • Puhuminen (haastattelu, 15 minuuttia)
  • Kuullun ymmärtäminen (neljä osiota, 40 kysymystä, 30 minuuttia)

Kirjoitus- ja puhe-osiossa sinua arvioidaan neljällä eri osa-alueella:

  • tehtävänannon noudattaminen
  • argumentointi
  • sanavaraston laajuus ja sanojen oikeaoppinen käyttö
  • kielioppi

Kuullun ja luetun ymmärtäminen ja kirjoituskoe tehdään aina samana päivänä. Kokeiden välillä ei ole taukoja. Puhe-osio voidaan pitää samana päivänä, viikkoa ennen tai viikkoa myöhemmin, riippuen paikallisen koulun järjestelyistä.

Testi on suunniteltu edustamaan jokapäiväisiä keskusteluja englantia puhuvissa maissa. Kirjoitusosiota pidetään yleisesti ottaen helpompana kuin esimerkiksi TOEFL-testissä.

Testitulokset ja todistus

Jokainen IELTS-testin osa on pisteytetty asteikolla 1 - 9. Kokonaistulos on kaikkien neljän osion keskiarvo. Kaikki kokeeseen osallistujat  pääsevät kokeesta läpi. Useat organisaatiot tai yliopistot kuitenkin vaativat kokeesta tietyn pistemäärän hyväksyäkseen suorituksen.

Voit suorittaa kokeen paperisena tai tietokoneella. Puhe-osio suoritetaan kuitenkin aina valtuutetun IELTS-opettajan kanssa.

Kokeen tuloksen voi tarkistaa netissä, koulun tarjoamalla alustalla 13 päivää tentin suorittamisen jälkeen. Todistus suorituksesta lähetetään postitse kokeen suorittajalle heti tämän jälkeen. Tuloksia ei voida antaa puhelimitse, eikä niitä tai todistusta voida lähettää sähköpostitse.

IELTS-valmennuskurssit

Suosittelemme valmennuskurssille osallistumista ennen IELTS-koetta saadaksesi parhaimman tuloksen kokeesta.

Valmennuskurssilla käydään läpi tyypillisiä koekysymyksiä, tehdään harjoituskokeita ja kehitetään opiskelutekniikoita. Intensiivisella valmennuskurssilla englanninkielisessä maassa rakennat lisäksi sanavarastoasi nopeasti, pääset valmistautumaan kokeeseen kokeneiden opettajien johdolla ja parannat samalla etenkin puheen sujuvuutta.

IELTS-valmennuskursseja on erilaisia, ja kurssin keston voi valita itse. Osassa preppauskursseista yhdistyy yleiskielen opetus sekä IELTS-valmennus, jolloin kurssi tukee kokonaiskielitaidon kehittymistä.

Kurssista saa sitä enemmän irti, mitä pidemmän ajan opintoihin voi käyttää. Kuitenkin myös lyhyestä, alle neljän viikon kurssista on hyötyä, jos ennen kurssia ja sen aikana opiskelee itsenäisesti.